Raadhuisplein 29
6851 BW Huissen, Gelderland

Piersonstraat 5
6951 BD Dieren, Gelderland

06-22275922
info@mijnhoren.nl

Di - Za
Openingstijden per dag

Vergoeding

De prijzen van hoortoestellen variëren van rond de 500 euro voor een basis toestel tot ca. 2500 euro per stuk voor een zogeheten high end hoortoestel. Wat u daadwerkelijk betaalt, hangt af van veel factoren.

 1. Hoortoestellen zitten in de basisvergoeding van uw zorgverzekering. U krijgt 75% van het tarief vergoed, als u aan alle voorwaarden voldoet.
 2. U hebt recht op een vergoeding als u een gehoorverlies hebt van minimaal 35 dB gemiddeld bij de frequenties 1000,2000,4000 Hertz, dus ook met eenzijdige slechthorendheid hebt u recht op een vergoeding.
 3. In principe heeft u om de vijf jaar recht op een vergoeding voor hoortoestellen.
 4. In sommige gevallen betaalt u zelfs helemaal niets. Dit hangt af van uw zorgverzekering, uw aanvullende polis en uw eigen risico. In principe hebt u om de vijf jaar recht op een vergoeding voor hoortoestellen. U kunt eerder in aanmerking komen voor een vergoeding als uw huidige hoortoestel niet meer ‘adequaat’ is voor uw gehoorverlies en/of uw leef-, werk- en woonsituatie. wij informeren u graag over de mogelijkheden.
 5. Stapt u per 1 januari over naar een andere zorgverzekering? Dan hebt u bij uw nieuwe verzekering direct recht op een vergoeding. De oude termijn van vijf jaar neemt u niet mee naar uw nieuwe zorgverzekering.
 6. In sommige gevallen hebt u een voorschrift met audiogram nodig van uw kno-arts of het audiologisch centrum. Bij een vervolgverstrekking is dit niet altijd vereist; dit hangt af van uw zorgverzekeraar.
 7. Op basis van de zogeheten Amsterdamse Vragenlijst worden uw gehoorproblemen in kaart gebracht. Samen met gegevens over uw gehoorverlies wordt u ingedeeld in een bepaalde categorie hoortoestellen: eenvoudig waar dat kan, geavanceerder waar dat nodig is!
 8. U krijgt een vergoeding als u een hoortoestel kiest uit de hoortoestellendatabase van ZN Nederland in de categorie waarin u bent ingedeeld. Uw eigen bijdrage is 25% van de prijs die uw zorgverzekeraar heeft vastgesteld voor een hoortoestel in die categorie. Dit verschilt per zorgverzekeraar.
 9. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar eerst uw verplichte eigen bijdrage van € 360,- bij u in rekening brengt. Deze eigen bijdrage is NIET fiscaal aftrekbaar.

Particuliere aanschaf

De meest recente high end hoortoestellen zitten NIET in de ZN database. Bij aanschaf van deze toestellen krijgt u géén vergoeding. Wilt u volledige keuzevrijheid en niet afhankelijk zijn van een zorgverzekeraar? Dan kunt u uw hoortoestellen particulier aanschaffen. De voordelen:

 • Volledige keuzevrijheid uit alle merken en uitvoeringen
 • Fiscaal aftrekbaar (in 2015)
 • Gespreid betalen in 10 maanden mogelijk via FAMED ( vraag naar de mogelijkheden en kosten)

Werkplekaanpassing

Werkplekaanpassingen worden 100% vergoed door uw zorgverzekering, mits u een voorschrift hiervoor kunt overleggen van de KNO-arts of het Audiologisch Centrum. Let op: ook als u vrijwilligerswerk doet kunt u in aanmerking komen voor werkplekaanpassing. Vraag er dus naar bij uw arts. Meer informatie over vergoedingen vindt u op www.hoorwijzer.nl .

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Dat kan!

Maak gebruik van ons contactformulier